Πρακτική άσκηση φοιτητών του ΑΠΘ σε σχολεία και οι προϋποθέσεις της

🕔01/10/2016 15:27
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Τις περιοχές όπου οι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση καθώς και τις για την εφαρμογή της παρουσιάζει έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών. Σύμφωνα με αυτό οι φοιτητές των τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας και Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στα σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Περιφερειών Αττικής, Κεντρ. Μακεδονίας, Δυτ. Μακεδονίας, Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσαλίας. Η παραπάνω άδεια για πρακτική άσκηση χορηγείται εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών της τάξης με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν: 1.Πριν από τις επισκέψεις των φοιτητών στα σχολεία να προηγείται ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη των οικείων Σχολικών Συμβούλων και του Διευθυντή Π.Ε. 2.Να προηγηθεί ενημέρωση των γονέων των μαθητών από τον Διευθυντή του σχολείου αναφορικά με την επίσκεψη των φοιτητών στο σχολείο και για τησυμμετοχή των μαθητών στην πρακτική άσκηση να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. 3.Οι φοιτητές να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα και να συνοδεύονται από τον υπεύθυνο καθηγητή, ο οποίος θα καταθέτει…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !