ΠΡΑΞΗ22 4-11-2015

🕔05/11/2015 11:48

ΘΕΜΑ 1 «Βελτιώσεις θέσεων μόνιμων και εκπαιδευτικών ΠΕ 70, 60 και 16.01» (11278 και 11279/04-11-2015) ΘΕΜΑ 2«Τοποθέτηση μεταταχθείσας εκπαιδευτικού ΠΕ 60» (11280 και 11281/04-11-2015) ΘΕΜΑ 3 «Προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 11 και ΠΕ 05 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας» (11282 και 11283/04-11-2015) ΘΕΜΑ 4«Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ 70 και 60 ΠΔΕ» ( 11284 και 11285/04-11-2015) ΘΕΜΑ 5«Διαθέσεις εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου» ( 11286 και 11287/04-11-2015) ΘΕΜΑ 6«Αναγνώριση προϋπηρεσίας» (11288 και 11289/04-11-2015) ΘΕΜΑ 7«Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου» (11290 και 11291/04-11-2015)

Στη Λιβαδειά σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 311/19-01-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, (απόφαση ανασυγκρότησης με αρ.3864/17-06-2015) αποτελούμενο από τους:

  1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
  2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
  3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
  4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
  5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 11148/Φ.30/Α/3-11-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Βελτιώσεις θέσεων μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70, 60 και 16.01» (11278 και 11279/04-11-2015)

ΘΕΜΑ 2«Τοποθέτηση μεταταχθείσας εκπαιδευτικού ΠΕ 60» (11280 και 11281/04-11-2015)

ΘΕΜΑ 3 «Προσωρινή τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 11 και ΠΕ 05 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας» (11282 και 11283/04-11-2015)

ΘΕΜΑ 4«Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ 70 και 60 ΠΔΕ» ( 11284 και 11285/04-11-2015)

ΘΕΜΑ 5«Διαθέσεις εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου» ( 11286 και 11287/04-11-2015)

ΘΕΜΑ 6«Αναγνώριση προϋπηρεσίας» (11288 και 11289/04-11-2015)

ΘΕΜΑ 7 «Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου» (11290 και 11291/04-11-2015)

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !