ΠΡΑΞΗ19 13-10-2015

🕔13/10/2015 15:02

Στη Λιβαδειά , 13 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 311/19-01-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, (απόφαση ανασυγκρότησης με αρ.3864/17-06-2015) αποτελούμενο από τους:

  1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
  2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
  3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
  4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.
  5. Ρουπάκα Ιωάννα, Δ/ντρια του Ειδικού Δ.Σ. Θήβας, ως Αναπληρωματικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας PA130007κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 10004/Φ.30/Α/12-10-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 «Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δασκάλων κλ.ΠΕ 71 και 70.50 για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη» (10111 και 10112/13-10-2015)

ΘΕΜΑ 2 «Διαθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ 05, 06, 08, 16, 19-20 και 32 για συμπλήρωση ωραρίου» (10113 και 10114/13-10-2015)

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !