ΠΡΑΞΗ 17 6-10-2015

🕔06/10/2015 17:54

Οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ 06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19_ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης της Α’ φάσης συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Υπηρεσιακού συμβουλίου εκφράζοντας άμεσα στις απόψεις και τα παράπονά τους, δημιουργώντας ένα πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου που εμποδίζει την ανάπτυξη της πελατειακής συναλλαγής και φυσικά αποκτώντας γνώσεις για τα στάδια και τους περιορισμούς της διαδικασίας τοποθέτησής τους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι παρόντες συνέβαλαν,μετά την τοποθέτησή τους στην κύρια σχολική μονάδα, στον καθορισμό της δεύτερης σχολικής μονάδας στην οποία θα συμπληρώνουν το ωράριό τους. Οι απόντες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων ώστε να καθοριστεί και γι΄ αυτούς η αντίστοιχη « σχολική μονάδα διάθεσης»

Στη Λιβαδειά σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15 μ.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αρ. 311/19-01-2015 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, (απόφαση ανασυγκρότησης με αρ. 3864/17-06-2015) αποτελούμενο από τους:

  1. Γκάρτζιο Γεώργιο, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο.
  2. Παπανικολάου Ελένη, Δ/ντρια του 2ου Δ.Σ. Λιβαδειάς, ως Τακτικό μέλος.
  3. Πολυχρονόπουλο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Δ.Σ. Ορχομενού, ως Τακτικό μέλος.
  4. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου, ως Τακτικό αιρετό μέλος.
  5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας, ως Τακτικό αιρετό μέλος.

και τη Δήμα Αναστασία, διοικητική υπάλληλο της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας κλ. ΠΕ 1, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ. 9498/Φ.30/Α/5-10-2015 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1«Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ 06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19_ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης Α’ φάση»

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !