Πως θα γίνονται εξετάσεις και αξιολόγηση στο νέο Γυμνάσιο

🕔11/09/2016 03:00
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αλλαγές στις εξετάσεις αλλά και στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου, επιφέρει το νέο προεδρικό διάταγμα που ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας. Εκτός από τις αλλαγές στη δομή του γυμνασίου (το έτος χωρίζεται σε τετράμηνα αντί τριμήνων, τα εξεταζόμενα μαθήματα περιορίζονται σε 4, κ.α) στο εξής οι εξετάσεις και η αξιολόγηση των μαθητών, θα γίνονται ως εξής: Από την 1η μέχρι την 30η Ιουνίου η σχολική μονάδα ολοκληρώνει τις εξής διαδικασίες α) την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ β) το υποστηρικτικής διδασκαλίας για τους μαθητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και παραπέμπονται σε επαναληπτική εξέταση γ) τη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές εξετάσεις σε όσα μαθήματα έχουν παραπεμφθεί μαθητές. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !