Πώς θα γίνεται η πρόσβαση στους φακέλους ατομικών φρονημάτων

🕔12/10/2016 14:55
Κάθε πολίτης με έννομο συμφέρον μπορεί πλέον να λάβει γνώση του περιεχομένου ατομικών φρονημάτων που τον αφορά, αφού ορίστηκε η αρμόδια υπηρεσία που θα παραλαμβάνει στο εξής τα σχετικά αιτήματα. Η αίτηση των ενδιαφερομένων για την πρόσβαση στο φάκελο θα υποβάλλεται στη
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !