Πώς γεννήθηκε η Νοηματική Γλώσσα;

🕔07/04/2016 19:55
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, η εκπαίδευση των κωφών παιδιών αρχίζει τον 18ο αιώνα. Η πρώτη αναφορά γίνεται όταν ο ιερέας Abbè Charles Michel de l’ Epèe αναλαμβάνει την εκπαίδευση δίδυμων κωφών κοριτσιών, τα οποία συνάντησε τυχαία και ενθουσιάστηκε από τον τρόπο επικοινωνίας που είχαν υιοθετήσει. Το 1755 ο de l’ Epèe ιδρύει το πρώτο σχολείο κωφών στο Παρίσι, όπου διδάσκει και ο ίδιος. Ως κύριο στόχο είχε τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και στη συνέχεια την ανάπτυξη της ομιλίας τους.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !