Πως εμφανίζεται η επιθετικότητα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας

🕔08/04/2016 00:32
specialeducation

Τσιούγκου Αγλαΐα

Επόπτες : Βιδάλη Άννα - Αμπακούμκιν Γεώργιος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει πως εμφανίζεται η επιθετικότητα στα παιδιά σχολικής ηλικίας.

Οι ερευνητές δεν είναι εύκολο να αποσαφηνίσουν τον όρο «επιθετικότητα», τείνουν ωστόσο να τη διαφοροποιούν σε εχθρική επιθετικότητα (Hostile aggression) και σε συντελεστική επιθετικότητα (Instrumental aggression). Με άξονα τις δύο παραπάνω μορφές επιθετικότητας έγινε προσπάθεια να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα για να δούμε στη συνέχεια ποια από τις δύο αυτές μορφές είναι κυρίαρχη μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου, πως δηλαδή εμφανίζεται η επιθετική συμπεριφορά στα παιδιά της νηπιακής ηλικίας μέσα στο χώρο του σχολείου τους.

  • Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !