Πολεμική Αεροπορία: Εως 15 Ιουνίου η αποστολή ελλιπών δικαιολογητικών υποψηφίων για τις σχολές της Π.Α.

🕔08/06/2016 20:51

Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα πρέπει να υποβάλουν τα ελλιπή οι υποψήφιοι για τα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις ανώτερες στρατιωτικές σχολές υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα ελλείποντα-ελλιπή δικαιολογητικά αποστέλονται ΜΟΝΟ ταχυδρομικά(θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημόσιας ή ιδιωτικής) στη διεύθυνση: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Γ.Α 1010.

Σε περιπτώσεις παράλειψης συμπλήρωσης κάποιου από τα πεδία της αίτησης που απαιτούν ΝΑΙ ή ΟΧΙ, θα αποστέλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η ανάλογη επιθυμία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να συμπληρώνονται-υπογράφονται (θεώρηση για το γνήσιο της ή των υπογραφών απαραίτητη), από τον υποψήφιο εάν είναι ενήλικος, ή από τους ασκούντες την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, εάν είναι ανήλικος.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2108192132 - 2133.
Η αλφαβητική κατάσταση υποψηφίων με ελλείποντα-ελλιπή δικαιολογητικά έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr)

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !