Ποιες κυρώσεις επιβάλλονται σε εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν παράνομα

🕔29/07/2016 14:43
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διενεργεί, κατά την αδειοδότηση, αλλά και μετά από σχετικές καταγγελίες, αυτοψίες στους φορείς που έχει εκδώσει άδειες για επαλήθευση των όρων αδειοδότησης τους και έχει προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες στις υποδομές των φορέων και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και στην ανάκληση των αδειών τους. Επίσης, όταν γίνεται αποδέκτης καταγγελιών για λειτουργία φορέων χωρίς άδεια, ενημερώνει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του , Έρευνας & Θρησκευμάτων, την Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ και τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές, σχετικά με την παράβαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Τα πιο πάνω αναφέρονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκο Φίλη σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή σε ερώτηση την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Γιόγιακας σχετικά με κυρώσεις παρανόμως λειτουργουσών εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, γίνονται γνωστά και τα ακόλουθα: Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’/222), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην περ. 2. της υποπαραγράφου Θ3 της παρ. Θ: «Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !