Ποια είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια για την παροχή κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής σε φοιτητές;

🕔31/10/2016 16:43
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Να συγκεκριμενοποιηθούν τα κριτήρια παροχής κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής σε φοιτητές Α.Ε.Ι., προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα και η δυνατότητα πρόβλεψης των ενδιαφερομένων αν δικαιούνται μετεγγραφή, ζητά ο Συντονιστής της ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων ΝΔ, Βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης σε Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Παιδείας στη Βουλή. Ο υπογράφων Βουλευτής, αφού επισημαίνει ότι οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή εξετάζονται από πενταμελή Επιτροπή υπό τους όρους της ΥΑ 161107/Ζ1/13-10-2015 και του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, που δεν παρέχουν σαφή κριτήρια για το πότε αυτές πρέπει να γίνονται δεκτές, ρωτά τον κ. : Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκο Φίλη Θέμα: Κριτήρια κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών Οι μετεγγραφές των φοιτητών ρυθμίζονται σήμερα από το άρθρο 21 του Ν.4332/2015, που τιτλοφορείται «Μετεγγραφές φοιτητών». Ειδικότερα, η παρ. 9 του άρθρου αυτού προβλέπει τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής μετά από απόφαση πενταμελούς Επιτροπής σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή εξετάζονται από την ανωτέρω Επιτροπή υπό τους όρους της ΥΑ 161107/Ζ1/13-10-2015. Ωστόσο ούτε στο κείμενο της εν λόγω Υπουργικής απόφασης, αλλά ούτε και σε αυτό του νόμου ορίζονται με σαφήνεια τα κριτήρια…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !