Πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές και στο Υπουργείο Εσωτερικών

🕔29/07/2016 14:22
Καστοριάς

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένo αρχείο το με αριθμ.πρωτ. οικ. 49629/11-07-2016 (ΑΔΑ:ΨΕ57ΟΡ1Ι-Θ1Τ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15.07.2016) έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Εσωτερικών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: «Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές» για ενημέρωση των υπαλλήλων σας και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς αρμοδιότητάς σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Επίσης, σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αριθμ.πρωτ. 23166/15-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !