Πίνακες τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά ΠΥΣΔΕ Καβάλας

🕔05/09/2016 19:25
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά Αναρτώνται οι πίνακες: α)Μερικής ή ολικής διάθεσης υπεράριθμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου β)Διάθεσης εκπαιδευτικών εκτός οργανικής θέσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου γ) Προσωρινής τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Καβάλας δ) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο ε) Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ στ) Μερική ή εξ ολοκλήρου διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο ΠΥΣΠΕ Καβάλας Συνημμένα : f16-09-05-2.doc f16-09-05-3.doc f16-09-05-4.doc
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !