Πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών στις Δνσεις ΠΕ

🕔07/09/2016 14:54

Πίνακες στις Δνσεις ΠΕ

Ενημέρωση από Δ. Μπράτη

Με αφορμή ερωτήματά σας,σας ενημερώνω ότι οι πίνακες ΠΕ γενικής και ειδικής έχουν αποσταλεί ήδη στις Δνσεις ΠΕ.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !