Πίνακες αναπληρωτών: Ενημέρωση από το opsyd

🕔18/07/2016 16:59

Ενημέρωση από το για τους

Σύμφωνα με ενημέρωση από το για τους πίνακες αναπληρωτών λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μόρια του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ χωρίς τις προσαυξήσεις.

Εμφανίζονται τα στοιχεία ΑΣΕΠ έτος ειδικότητα και βαθμός

Λόγω υπερφόρτωσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου απενεργοποιήθηκε η λειτουργία αυτόματης αποστολής email κατά την καταχώριση / τροποποίηση των αιτήσεων αναπληρωτών / ωρομισθίων.

Σχετικά με τις ν

Διαβάστε : opsyd Αιτήσεις αναπληρωτών: Οδηγίες

Εφόσον έχετε πάρει αριθμό πρωτοκόλλου στην αίτησή σας (φαίνεται στο pdf) και είναι ενεργοποιημένη, η αίτησή σας θεωρείται έγκυρη.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !