Πίνακες αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ Δυτικής Ελλάδας

🕔30/08/2016 15:22

Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ Δυτ. Ελλάδας

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2016-2017.
Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠ (Ειδικό Έντυπο Α.Σ.Ε.Π.) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας (από Τρίτη 30/8/2016 έως και την Δευτέρα 05/9/2016). Η άσκηση της ένστασης γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω fax (210-6400241, 210-6400686, 2131319438) ή μέσω e-mail (prosl.enstasi@asep.gr) και (grapt.enstasi@asep.gr). Λεπτομέρειες επί της διαδικασίας στο ανακοινοποιημένο συνημμένο Δελτίο Τύπου.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !