Πίνακας επιλογής υποψηφίων για θέση ΠΕ011 Γυμναστών Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ

🕔07/11/2016 13:01

07-11-16 «Ανάρτηση επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ011 Γυμναστών για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων

Ο πίνακας σε μορφή pdf.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !