ΠΕΣΣ (Σχολικοί Σύμβουλοι): Για τη στελέχωση των σχολείων

🕔01/09/2016 10:29
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Η ΠΕΣΣ καλεί την κεντρική διοίκηση να καλύψει τις διδακτικές ώρες όλων των αντικείμενων με τους καθ’ ύλην αρμόδιους και εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, και να προχωρήσει στις απαραίτητες μόνιμων εκπαιδευτικών Την ανάγκη έγκαιρης κάλυψης όλων των ωρών διδασκαλίας στην Α/θμια και στη Β/θμια, πρώτιστα από τους έχοντες τα επιστημονικά εχέγγυα και την επαγγελματική προτεραιότητα λόγω ειδικότητας και με βάση την μέχρι τώρα κείμενη νομοθεσία, ως απαραίτητη προϋπόθεση βέλτιστης άσκησης του εκπαιδευτικού έργου και διαμόρφωσης συνθηκών ανάπτυξης του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, τονίζει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ενωση Σχολικών Συμβούλων, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, και σημειώνει: - Οι δεύτερες αναθέσεις, τόσο στην Α/θμια όσο και στην Β/θμια Εκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιούνται με απόλυτη φειδώ και σε εξαιρετικές περιπτώσεις απομακρυσμένων γεωγραφικών περιοχών, αφού εξαντληθεί κάθε προηγούμενη δυνατότητα. - Στις περιπτώσεις αυτές η κάλυψη των διδακτικών αναγκών πραγματοποιείται από εκπαιδευτικούς που έχουν, αναμφισβήτητα, την παιδαγωγική κατάρτιση και τη γνώση, προς όφελος των μαθητών και των μαθητριών και την αποφυγή αποκλεισμών από τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !