Περιγραφική αξιολόγηση μαθητή (Ενδεικτικές δουλειές - portofolio)

🕔18/12/2016 21:20

Περιγραφική αξιολόγηση μαθητή (Ενδεικτικές δουλειές - portofolio)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΗ
Παρουσιάσεις
Βοηθητικά εργαλεία (ενδεικτικά)
Ενδεικτικές δουλειές
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΗ (PORTFOLIO)

dimofrin.blogspot.gr

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !