Περιγραφική αξιολόγηση μαθητή (Ενδεικτικές δουλειές - portofolio)

🕔01/12/2015 15:01

Αξιολόγηση του Μαθητή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ
Παρουσιάσεις
Βοηθητικά εργαλεία (ενδεικτικά)
Ενδεικτικές δουλειές
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΗ (PORTFOLIO)

dimofrin.blogspot.gr

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !