Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου για την μεταφορά μαθητών

🕔05/08/2016 00:26

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, έχοντας υπόψη

Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου: μαθητών

1. Την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του Νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α’/14-03-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»

3. Τις διατάξεις του Ν.2986/13.02.2002 ( ΦΕΚ 24 τ. Α΄/13.02.2002) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο σε μορφή pdf.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !