Πεππές Δημήτρης Αιρετός ΚΥΣΔΕ: Συνεδριάζει την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 το ΚΥΣΔΕ

🕔05/10/2016 15:10

Αθήνα 04/10//2016

Συνεδριάζει την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 το ΚΥΣΔΕ . Οι αποδεσμεύσεις αιτούντων μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (παρ.7 άρθ.

33 Ν.4386/2016) θα αποτελέσει ένα από τα θέματα της συνεδρίασης. Οι αιτήσεις των συναδέλφων έως τις 23 Σεπτεμβρίου ήταν 371 και κατανέμονται ως εξής:

ΠΕ01 8
ΠΕ02 80
ΠΕ03 21
ΠΕ04.01 32
ΠΕ04.02 5
ΠΕ04.04 6
ΠΕ04.05 2
ΠΕ05 14
ΠΕ06 18
ΠΕ07 1
ΠΕ08 24
ΠΕ09 5
ΠΕ10 4
ΠΕ11 27
ΠΕ12.01 1
ΠΕ12.02 1
ΠΕ12.03 1
ΠΕ12.04 3
ΠΕ12.05 5
ΠΕ12.08 3
ΠΕ12.10 8
ΠΕ13 1
ΠΕ14.01 8
ΠΕ14.02 1
ΠΕ14.04 4
ΠΕ14.06 7
ΠΕ15 1
ΠΕ16.01 11
ΠΕ17.02 1
ΠΕ17.03 2
ΠΕ17.07 1
ΠΕ18.01 1
ΠΕ18.08 1
ΠΕ18.10 1
ΠΕ18.23 1
ΠΕ18.26 1
ΠΕ19 51
ΠΕ20 9
Σύνολο 371Προς ενημέρωση των συναδέλφων η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

·ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ .

·ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Δ.Ι.Π. ΤΩΝ Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι.

·ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ.

·ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ , ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017.

·ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣΑΙΤΗΣΕΩΝΜΕΤΑΤΑΞΗΣ.

·ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΤΟΥΣ 2016.

·ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ , ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017.

·ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΛ. ΠΕ19-ΠΕ20 ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 100524/ΓΓ1/17.06.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.

·ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Πεππές Δημήτρης
τακτ. Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ
εκλεγμένος με τη ΔΑΚΕ Καθηγητών
6948238722 peppesdim@yahoo.gr
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !