ΠΑΣΑΔ: "δεν υπάρχει οργάνωση και σχεδιασμός σε κάθε απόφαση που εκδίδει το Υπουργείο"

🕔25/10/2016 02:49
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Συνάδελφοι/ισσες, συμμεριζόμαστε την αγανάκτησή σας και διαφωνούμε κάθετα με τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για να χορηγηθούν τα Μισθολογική Κλιμάκια. Η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα και είναι γεγονός ότι θα πληρωθούμε με το Μισθολογικό Κλιμάκιο που ανήκουμε τον μήνα Δεκέμβριο .Καθώς,μετά τη των δικαιολογητικών,πρέπει να πραγματοποιηθεί και η ανάλογη συνεδρίαση του οικείου ΠΥΣΠΕ. Το Υπουργείο με τον τρόπο αυτό, αγνοεί τα ένσημα που προσφέρει ως φορέας απασχόλησης, ενώ θα μπορούσε να κάνει σύζευξη των στοιχείων μας μέσω του πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ". Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει οργάνωση και σχεδιασμός σε κάθε απόφαση και εγκύκλιο που εκδίδει το Υπουργείο. Ενημέρωση-διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας για την μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών,σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ν. 4354/2015(Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015). Σύμφωνα με το Ν.4354/2015,οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά για την μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους: α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η. Η κατάσταση των ενσήμων την παίρνουμε από το ΙΚΑ ( Μητρώο) ή ηλεκτρονικά από το επιλέγοντας "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ" , εισάγοντας τους κωδικούς του TAXIS (Φορολογική Δήλωση)…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !