Παράταση θητείας για συγκεκριμένους Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολείων

🕔01/06/2016 09:36
Κιλκίς
Μέχρι τις 31-8-2016 θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων στις οποίες δεν υπήρχε εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα:
Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων στις οποίες δεν υπήρχε εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν,και τοποθετήθηκαν για το διδακτικό έτος 2015-2016 με βάση την παρ. 2 της αριθμ. Φ.361.22/.54/102524/Ε3/26-6-2015(ΑΔΑ ΨΛΥΘ465ΦΘ3-ΣΔΚ ) εγκυκλίου που προέβλεπε ότι «Σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, οι τυχόν κενές θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών καλύπτονται με αναπλήρωση βάσει των διατάξεων της περίπτωσης Ε ́ του άρθρου 11 του ν.1566/1985 ( 167 Α ́), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ( 1340 Β ́ ) Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 (1 Α ́)»,και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1824/1988 ( Α ́296 ),θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως το τέλος του σχολικού έτους ( 31-8-2016 ).
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !