Παράταση στα Ιδιωτικά Σχολεία για την κατάθεση δικαιολογητικών

🕔01/02/2016 11:59

Τελική για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Παράταση στα Ιδιωτικά Σχολεία για την κατάθεση δικαιολογητικών

Παρατείνεται εκ νέου μέχρι 29-2-2016, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση, η οποία είχε οριστεί με το με αρ.πρωτ.210247/ΓΔ4/22-12-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για διατύπωση γνώμης για τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των ιδιωτικών σχολείων.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !