Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης μόνο σε Τμήματα Ένταξης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Kαστοριάς

🕔26/08/2016 08:54
Καστοριάς

Τ Ο Π. Υ. Σ. Π. Ε. Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Κ Α Λ Ε Ι

Τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα προσόντα των άρθρων 20 & 1.3, 1.4 και 21 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α), του άρθρου 28 παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), της με αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Τ.Β’/7-12-2015) υπουργικής απόφασης και επιθυμούν να υποβάλλουν έως και τη Δευτέρα 29-08-2016 στις 11:00 π.μ. είτε εκ νέου είτε συμπληρωματική αίτηση απόσπασης σε Τμήματα Ένταξης εντός του ΠΥΣΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !