Παράνομα-παράτυπα απολυτήρια

🕔02/09/2016 15:11
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Θα εκδοθεί υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των πτυχιακών εξετάσεων. Διάταξη, η οποία διευρύνει το χρονικό διάστημα εφαρμογής του νόμου (καταργείται ο χρονικός περιορισμός 2004-8), ψηφίστηκε , κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής. Ειδικότερα, η διάταξη έχει ως εξής: "Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α ́ 130) μετά τις λέξεις «Τα πτυχία» διαγράφονται οι λέξεις «των σχολικών ετών 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008". Μετά τη δημοσίευση της διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα εκδοθεί υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή των πτυχιακών εξετάσεων. Για τους κατόχους αυτών των τίτλων , όλων των κατηγοριών παράτυπων και παράνομων, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα θέσει σε εφαρμογή το νόμο, (σ.σ. δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα) να κληθούν δηλαδή να δώσουν ειδικές εξετάσεις, προκειμένου να λάβουν νόμιμο τίτλο σπουδών
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !