Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών: Ρυθμίσεις ρυθμίσεις ρυθμίσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων προς όφελος τίνος;;; Πάντως ούτε των εκπαιδευτικών ούτε των μαθητών!!!

🕔09/08/2016 01:41
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Την 1η Αυγούστου 2016 ξεκίνησε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου , Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Το άρθρο 34 του νομοσχεδίου αυτού ασχολείται με θέματα επαγγελματικής Εκπαίδευσης αναφέρει: Άρθρο 34 Ρυθµίσεις θεµάτων της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης «1. Οι τομείς και οι ειδικότητες των Επαγγελµατικών Λυκείων µπορεί να συνενώνονται ή να µεταφέρονται από Επαγγελµατικό Λύκειο σε άλλο Επαγγελµατικό Λύκειο, όπως καθορίζονται κάθε φορά σύµφωνα µε την περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193). Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., που διδάσκουν τα τεχνολογικά – επαγγελµατικά µαθήµατα των συνενωµένων ή µεταφερόµενων τοµέων και/ή ειδικοτήτων µεταφέρονται στο Επαγγελµατικό Λύκειο, που παρέχει εφεξής αυτούς τους τοµείς και/ή τις ειδικότητες. Για τη µεταφορά των οργανικών θέσεων στο Επαγγελµατικό Λύκειο, στο οποίο λειτουργούν εφεξής οι τοµείς και/ή οι ειδικότητες, και την τοποθέτηση σε αυτές των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προέρχονται από το Επαγγελµατικό Λύκειο µε τους συνενωµένους ή µεταφερόµενους τοµείς και/ή ειδικότητες, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013(Α΄193)…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !