Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών: Η λειτουργία του ΠΥΣΔΕ υφίσταται ή επιχειρήθηκε η χειραγώγησή της και η κατάργησή της;;

🕔30/08/2016 23:55
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Η λειτουργία του ΠΥΣΔΕ υφίσταται ή επιχειρήθηκε η χειραγώγησή της και η κατάργησή της;; Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών Στις 24 Αυγούστου 2016 το Υπουργείο Πολιτισμού και Θρησκευμάτων απέστειλε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης το υπ’ αριθμ. Έγγραφο: 135933/E1/ 24-8-2016 με θέμα: «Προγραμματισμός άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες» Στις 25 Αυγούστου 2016, το ανωτέρω έγγραφο ανακοινοποιήθηκε και προστέθηκαν μερικά νέα σημεία. Μεταξύ των άλλων, το ανακοινοιποιημένο έγγραφο, αναφέρει: «1. Τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΔΕ - ΠΥΣΠΕ πρέπει να συνεδριάσουν το αργότερο έως την Παρασκευή 02/09 στις 10:00, προκειμένου να αποφασίσουν για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ΠΔ 1/2003 (Α΄ 1), σύμφωνα με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος «myschool» υποχρεωτικά σε πραγματικά λειτουργικά κενά και λαμβάνοντας υπ’όψιν την α΄ και β΄ ανάθεση των εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και την αρ. Φ.12/657/70691/Δ1/26.4.2016 (Β΄1324) ΥΑ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εξαιρετικά, σε περίπτωση αδυναμίας συνεδρίασης των υπηρεσιακών συμβουλίων ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, η κατά τα ανωτέρω προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών θα διενεργηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 02/09 στις 10:00, με απόφαση των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογή…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !