ΠΑΝΤΕΙΟΣ Προκήρυξη επιστημονικών περιοχών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

🕔23/11/2015 16:34
επιστημονικών περιοχών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (5 - 25 Νοεμβ. ε.έ.) Από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανακοινώθηκε ότι: Σύμφωνα με το Ν.3685/2008, τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών και την από 8/10/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, προκηρύσσονται (...) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !