Πανεπιστημιο Λευκωσία: Συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

🕔19/01/2016 12:42
Δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας- Συνάφεια τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ήδη προσαρμόσει το Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής – Ειδική Αγωγή έτσι ώστε να συνάδει με όλες ανεξαιρέτως τις πρόνοιες της εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που ορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !