Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 4 Ανταποδοτικές Υποτροφίες σε προπτυχιακούς Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

🕔28/01/2016 16:58
Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54 παρ. 2), η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ∆υτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 14/13-1-2016, ενέκρινε τη χορήγηση 4 ανταποδοτικών σε προπτυχιακούς φοιτητές (πρώτου κύκλου σπουδών). Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !