Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Online «Mini MBA στο Μάρκετινγκ»

🕔13/09/2015 03:21
Online «Mini MBA στο Μάρκετινγκ» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αποτελείται από δύο κατηγορίες θεματικών ενοτήτων: Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα που αποτελούν το βασικό κορμό μαθημάτων κάθε σύγχρονου (Mini) ΜΒΑ. Πρόκειται για τις γενικές γνώσεις διοίκησης, που οφείλει να κατέχει κάθε στέλεχος , και στις οποίες στηρίζεται η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος (Mini) ΜΒΑ.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !