ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΕΑΠ: Καταγγέλλουν αδιαφάνεια και σπατάλες στο Πανεπιστήμιό τους

🕔04/11/2016 09:51
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
“Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής για ακαδημαϊκά ζητήματα λαμβάνονται σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας ενώ οι απόψεις των μελών ΔΕΠ και των αρμόδιων Κοσμητειών δεν λαμβάνονται υπόψη”, καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΓΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού , κι αναφέρει τα εξής: Α. Έξι νέα προγράμματα σπουδών δημιουργήθηκαν και λειτουργούν σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας, εκτός της εποπτείας των αρμόδιων Κοσμητειών που δεν έχουν ενημέρωση και δεν έχουν παράσχει κανενός είδους έγκριση για τη λειτουργία τους. Β. Ακόμη, οι αναθέσεις έργου σε εκπαιδευτικό προσωπικό διέπονται από μεγάλο βαθμό αυθαιρεσίας. Γ. Τέλος, η μεταβολή του ελάχιστου και μέγιστου αριθμού φοιτητών ανά τμήμα χωρίς ακαδημαϊκή αιτιολόγηση, η αναδιάταξη του χάρτη των πόλεων όπου διεξάγονται ΟΣΣ και η δημιουργία τμημάτων σε νέες πόλεις μετακινώντας φοιτητές με όχι ορθολογικό τρόπο (πχ από τη Λάρισα στα Ιωάννινα αντί για τη Θεσσαλονίκη) έχει προκαλέσει δυσεπίλυτα λειτουργικά και πρακτικά προβλήματα. Η συνολική ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση. Δ. Η ΓΣ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το πολύ πιθανό ενδεχόμενο της οριστικής ακαδημαϊκής απαξίωσης του Ιδρύματος. Ε. Τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ αντιμετωπίζονται από τη ΔΕ καθημερινά και με πολλές αφορμές με έντονα απαξιωτικό τρόπο. Αποκορύφωμα των πρακτικών αυτών ήταν η αιφνίδια και με προσχηματική επίκληση ανώνυμης καταγγελίας αναστολή της…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !