Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: «Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά μας συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. – Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)»

🕔20/09/2016 11:31

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Πανεπιστημίου 59, 7ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,τηλ.: 6987227384

gr ,ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr/


Αθήνα, 20-09-2016
Αρ. Πρωτ.:39
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Προς:
1.Τους Περιφερειακούς Συλλόγους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της χώρας
2.Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά μας συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. – Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)»


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 149819/Δ3/15-09-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια (το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων διά των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων, είναι η Πέμπτη 22Σεπτεμβρίου 2016.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως αιρετοί εκπρόσωποι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

A.) Οι υποψηφιότητες για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. υποβάλλονται στους κατά τόπους Περιφερειακούς Συλλόγους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.προκειμένου να διαβιβαστούν στους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση που δεν έχει ιδρυθεί Περιφερειακός Σύλλογος σε κάποια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι υποψηφιότητες θα σταλούν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, η οποία θα φροντίσει για την διαδικασία αποστολής τους στις αντίστοιχες Π.Δ.Ε.

B.) Οι υποψηφιότητες για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. υποβάλλονται στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ομοσπονδίας: poseepea@yahoo.gr, προκειμένου να διαβιβαστούν στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.


Οι ενδιαφερόμενοι για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., σε όσες περιφέρειες λειτουργούν Σύλλογοι Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σε συνεννόηση με τους Περιφερειακούς Συλλόγους, όπου ανήκουν.

Προσοχή: η Ομοσπονδία έχει αιτηθεί ολιγοήμερης παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων ώστε να διεξαχθεί ομαλά και χρονικά επαρκώς η όλη διαδικασία κατάθεσης –συγκέντρωσης-υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η παράταση, παρακαλούμε να αποστείλετε τις υποψηφιότητές σας το αργότερο μέχρι τις 10:00πμ της Πέμπτης 22 Σεπτεμβρίου, ώστε να διαβιβαστούνσυγκεντρωτικά εγκαίρως.
Σε περίπτωση που εγκριθεί η παράταση, θα σας ενημερώσουμε άμεσα με συμπληρωματική ανακοίνωση.


ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΡΕΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ……………………………………
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………….

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………...

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:……………………………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ………………………………..

ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: ………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………… …………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………Προς: Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.


Παρακαλώ να προωθήσετε αρμοδίως την υποβολή της υποψηφιότητάς μου για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων τουΥπηρεσιακού Συμβουλίου ……………………………………….. που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016.
(Πόλη),-09-2016Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !