Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: «Ενημέρωση για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2016-17»

🕔30/09/2016 10:57
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Σας κάνουμε γνωστό ότι, λόγω του αυξημένου αριθμού αιτήσεων και για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των προσλήψεων, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2016-17. Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ · Μετά την ανακοίνωση των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2016-17 και την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα ακολουθήσουν οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων αλλά και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν το ΑΣΕΠ θα ενημερώνει για τη ολοκλήρωση της διαδικασίας ανά κλάδο, με σκοπό τη στελέχωση των σχολικών μονάδων το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε τους υποψήφιους αναπληρωτές να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου (http://pelop.pde.sch.gr ) όπου θα ανακοινώνεται ο αριθμός και ο κλάδος των αναπληρωτών που θα πρέπει να καταθέτουν ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Παράδειγμα ανακοίνωσης: Στον Κλάδο ΠΕΧΧ παρακαλούνται να κάνουν αίτηση οι υποψήφιοι αναπληρωτές με αύξοντα αριθμό στον Πίνακα από 1 έως 50). · Η ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και η υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι αναπληρωτές θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου. Εκεί θα αναρτώνται και τα λειτουργικά κενά της περιφέρειας ανά κλάδο και νομό. Με σκοπό την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !