Ως τις 15 του μηνός η μισθοδοσία του Δεκεμβρίου

🕔02/12/2016 02:19
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Από το Υπουργείο , Έρευνας και Θρησκευμάτων προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί η πληρωμή έναντι μισθοδοσίας Δεκεμβρίου 2016 έως 15-12-2016. Προκειμένου αυτό να είναι εφικτό, επιβάλλεται να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση μισθοδοσίας Νοεμβρίου 2016 έως 10-12-2016. Γι’ αυτόν τον σκοπό, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, πρέπει άμεσα, να μεριμνήσουν ώστε: 1) τα παρουσιολόγια Νοεμβρίου να έχουν αποσταλεί από τις σχολικές μονάδες στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης έως τις 2-12-2016. 2) Οι μισθοδοτικές καταστάσεις Νοεμβρίου 2016 να έχουν ολοκληρωθεί, να έχουν ελεγχθεί και να έχουν αποσταλεί στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ το αργότερο έως τις 6-12-2016, 3) Να έχει ενημερωθεί το σύστημα μισθοδοσίας με όλες τις μακροχρόνιες άδειες και παραιτήσεις των εκπαιδευτικών που αφορούν τον Δεκέμβριο έως τις 13-12-2016, προκειμένου να μπορεί να υπολογιστεί ορθά και να πληρωθεί το έναντι Δεκεμβρίου έως 15-12-2016. Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !