Ορισµός Αναπληρωτή του Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆ιοικητικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης

🕔15/09/2016 01:43
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Ορισµός του Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆ιοικητικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε ∆υτικής Θεσσαλονίκης
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !