Οργάνωση, λειτουργία και λοιπά θέματα που αφορούν τα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας

🕔08/07/2016 00:22

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα του Ν.

4186/2013, αρμοδιότητας .

Σε κοινή υπουργική απόφαση αναφέρονται άρθρα που αφορούν την Λειτουργία Τμημάτων Δ.Ι.Ε.Κ., την Φοίτηση, την Επιλογή καταρτιζομένων, την Πρακτική Άσκηση, Επαίνους – βραβεύσεις κ.λπ.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !