Οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

🕔06/09/2016 12:57
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Για την εύρυθμη λειτουργία των υπενθυμίζουμε τα παρακάτω: 1. Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων εξαντλούν το διδακτικό τους ωράριο. 2. Οι μαθητές σε κάθε τμήμα ή τάξη Γυμνασίων και ΓΕΛ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους εικοσιεπτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από εικοσιεπτά (27) διαιρούνται σε τμήματα (ΦΕΚ 2451/2013 τ.Β’). Δηλαδή μία τάξη με εικοσιοκτώ (28) μαθητές χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα, μία τάξη με πενήντα πέντε (55) μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τμήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10% ως προς το μέγιστο αριθμό μαθητών στο τμήμα. 3. Ο χωρισμός των τμημάτων στα οποία υπάρχουν μαθητές ΑΜΕΑ γίνεται όταν στο τμήμα φοιτούν 27 μαθητές (ΦΕΚ 193/17-9-2013 τ.Β’ άρθρο 28 παράγραφος 15). Μετά τον χωρισμό λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών ΑΜΕΑ ανά τμήμα που προέκυψε με τον χωρισμό. Ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία για κάθε μαθητή ΑΜΕΑ κατά τρεις μαθητές λιγότερους. Δηλαδή αν μια τάξη έχει 29 μαθητές και σε αυτούς περιλαμβάνεται ένας μαθητής ΑΜΕΑ τότε το ένα τμήμα θα έχει 13 μαθητές και το άλλο 16. 4. Αν υπάρχει διάγνωση – αξιολόγηση από ΚΕΔΔΥ μαθητή…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !