Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας (βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις/μεταθέσεις) - Πίνακας οργανικών κενών

🕔02/08/2016 15:26
Πρέβεζας

Ανακοινώνονται οι οργανικές τοποθετήσεις που προέκυψαν από βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις/μεταθέσεις (πράξη ΠΥΣΔΕ 10/02-08-2016) και ο πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Πίνακας οργανικών τοποθετήσεων.

Πίνακας οργανικών κενών.

Οι εκπαιδευτικοί τουκλάδου ΠΕ04 που το επιθυμούν, καλούνται να υποβάλουναίτηση οριστικής τοποθέτησης/ βελτίωσηςστα ενοποιημένα κενά του κλάδου, μέχρι τηΔευτέρα 08/08/2016 και ώρα 09.00 π.μ. στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας ή με αποστολή fax στο 2682089792 ή ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη με υπογραφή).

Επισημαίνεται ότι το ΠΥΣΔΕ θα λάβει υπόψη του και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ04 για βελτίωση/ οριστική τοποθέτηση που έχουν ήδη υποβληθεί (οι οποίες μπορούν να ανακληθούν/ τροποποιηθούν στην ίδια προθεσμία).

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !