ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2016

🕔10/07/2016 20:16

Ανακοινώνεται ο Πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτωνΠΥΣΔΕ Πρέβεζας. (Πράξη 07/06 & 07-07-2016)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων στις οποίες διαπιστώθηκε υπεραριθμία να υποβάλουναίτηση-δήλωση κρίσης υπεραριθμίας, μέχρι την Τετάρτη 13/7/2016. Η ίδια προθεσμία ισχύει για την υποβολή ενστάσεων σε σχέση με τον Πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων.

Ο χαρακτηρισμός υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες γίνεται βάσει των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997. Ο χαρακτηρισμός υπεραριθμίας δεν αποτελεί υποβάθμιση του κλάδου στο σχολείο ή του εκπαιδευτικού που θα χαρακτηριστεί ως υπεράριθμος. Δίνει όμως το προνόμιο στους χαρακτηρισμένους ως οργανικά υπεράριθμους να διεκδικήσουν (αν το θέλουν) μια νέα οργανική θέση κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Επισημαίνουμε τα παρακάτω (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14):

α) «Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης».

β) «Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης».

γ) «Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών».

δ) «Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

  • Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
  • Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου Γραφείου ή της ίδιας Διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί Γραφείο.
  • Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.»

ε) «Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.»

στ) «Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της…. οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 αντιμετωπίζονται ενιαία» (Ν. 4186/2013, άρθρο 36 [ΦΕΚ 193/2013].

ζ) Οι ομάδες σχολείων της περιοχής μετάθεσης Πρέβεζας και οι όμορές τους έχουν οριστεί ως εξής:

1η ομάδα: σχολεία Πρέβεζας (δεν έχει όμορη)

2η ομάδα: Γυμνάσιο Ζαλόγγου, σχολεία Λούρου, ΕΕΕΕΚ Πρέβεζας (όμορη με 3η και 4η ομάδα)

3η ομάδα: σχολεία Θεσπρωτικού (όμορη με 2η και 4η ομάδα)

4η ομάδα: σχολεία Φιλιππιάδας (όμορη με 2η και 3η ομάδα)

5η ομάδα: σχολεία Καναλακίου (όμορη με 6η ομάδα)

6η ομάδα: σχολεία Πάργας (όμορη με 5η ομάδα)

Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !