ΟΠΣΥΔ Επισκόπηση φακέλου αναπληρωτών

🕔16/06/2016 13:03

Οι εκπαιδευτικοί που εγγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΠΣΥΔ opsyd.sch.gr έχουν πλέον τη δυνατότητα επισκόπησης των στοιχείων του φακέλου τους προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης επικαιροποίησης στοιχείων ήδη υπαρχόντων φακέλων καθώς και συμπλήρωσης στοιχείων νέων φακέλων. Για τη διευκόλυνσή τους θα αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα εγχειρίδιο οδηγιών με την ακολουθούμενη διαδικασία.

Περαιτέρω ενημέρωση θα παρέχεται και με ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στη σελίδα του ΟΠΣΥ.

Οι πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2016 2017 θα καταρτιστούν από το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων και θα υποβληθούν για έλεγχο νομιμότητας στο ΑΣΕΠ στην αρμοδιότητα του οποίου υπόκειται και ο έλεγχος των ενστάσεων επί των πινάκων αυτών.

To ΟΠΣΥΔ αναρτά τους ακόλουθους οδηγούς έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Προσωπικού του ΥΠΠΕΘ.

Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα που εμφανίζονται στο αντίστοιχο αρχείο.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !