Ομάδα Εργασίας για την πιλοτική εφαρμογή της Τάξης Μαθητείας

🕔04/03/2016 09:49

Ομάδα Εργασίας η οποία θα επιφορτισεί με την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής της Τάξης Μαθητείας συγκροτήθηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ

Μέλη της Ομάδας ορίστηκαν:
1.Αντώνιος Μαγουλάς, αποσπασμένος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, Προϊστάμενος του Τμήματος Β ́ της
Δ/νσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
2.Δημήτριος Καϊμάς, μόνιμος υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικός- Οικονομικός, του Τμήματος Σπουδών,
Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

3.Μιχαήλ Λαγουδάκος, Σχολικός Σύμβουλος, κλάδου ΠΕ 12.05
4.Ανδρέας Αθανασόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος, κλάδου ΠΕ14
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !