ΟΛΤΕΕ: Και ιδού εισιν έσχατοι οι έσονται πρώτοι

🕔03/10/2016 02:07
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αθήνα, 28-09-2016 Αριθμ. Δ.Τ.: 008 Στην απόφαση του Υπουργού , Έρευνας και Θρησκευμάτων με Αρ. Πρωτ. Κ1/122418/29-08-2016, που υπογράφει ο Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς , με θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)»και συγκεκριμένα στην παράγραφο Γ’ και στην περίπτωση 7 αυτής, ορίζει ότι: «7.Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων», διαπιστώνεται δηλαδή δυσμενής διάκριση μεταξύ των ιδιωτικών υπαλλήλων, ελευθέρων επαγγελματιών και δημοσίων υπαλλήλων, σε βάρος των εκπαιδευτικών δημοσίων υπαλλήλων, κατατάσσοντας τους τελευταίους ανεξαρτήτως μορίων . Αν ο στόχος του Υπουργείου είναι η διασφάλιση του καλύτερου επιπέδου σπουδών των Δ.Ι.Ε.Κ. και Δ.Σ.Ε.Κ., με την προσέλκυση ατόμων με αποδεδειγμένη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, κάλλιστα μπορεί να πριμοδοτήσει τους εργαζομένους με επαγγελματική εμπειρία σε συναφή εργασία με ανάλογα ποσοστά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υιοθετήσει την λογική των αποκλεισμών, αλλά την λογική της μοριοδότησης των πραγματικών προσόντων, που οδηγούν στην επιλογή των πλέον κατάλληλων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων εκπαιδευτών. Σε περίπτωση που σκοπός της επιλογής είναι να πριμοδοτήσει τους αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας (ανέργους) οφείλει να αυξήσει την μοριοδότησή τους και…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !