ΟΛΤΕΕ: Διδασκαλία των μαθημάτων που δεν είναι χαρακτηρισμένα ως «εργαστηριακά»

🕔24/11/2016 02:17
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Αθήνα, 23-11-2016 Αρ. Πρωτ.: 075 ΠΡΟΣ : 1. κ. Κώστα Γαβρόγλου Υπουργό , Έρευνας και Θρησκευμάτων 2. κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 3. κ. Γιώργο Μουστάκα Δ/ντή Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης ΚΟΙΝ: – Ι.Ε.Π. – Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης – ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. – Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., Εκπαιδευτικούς, MME ΘΕΜΑ: Διδασκαλία των μαθημάτων που δεν είναι χαρακτηρισμένα ως «εργαστηριακά» Σχετ: 1. Υ.Α. Φ2/88938/Δ4/1-6-2016 (Φ.Ε.Κ. 1567/ τ.Β΄/2-6-2016) 2. Υ.Α. 96004/Δ4/17-6-2015 (Φ.Ε.Κ. 1318/ τ.Β΄/1-7-2015) Με την Φ2/88938/Δ4/2-6-2016 (Φ.Ε.Κ. 1567/τ.Β΄/2-6-2016) Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α ́ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β ́ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α ́ 83)» καθορίζονται τα μαθήματα που διδάσκονται την τρέχουσα σχολική χρονιά στην Α΄ και Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ.. Αρκετά από αυτά τα μαθήματα, όπως: Για την Α΄ τάξη : Πληροφορική (2 ώρες) χαρακτηρίζεται ως μάθημα Γενικής Παιδείας. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (2 ώρες) και Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (3 ώρες) που χαρακτηρίζονται ως μαθήματα Προσανατολισμού. Αγωγή Υγείας (2 ώρες),Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου (2 ώρες), Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής (2 ώρες), Αρχές Μηχανολογίας (2 ώρες),Αρχές Οικονομίας (2 ώρες), Βασικές Αρχές Σύνθεσης (2 ώρες),…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !