«Όλο το αίμα όπου χυθή, για θρησκεία και για πατρίδα, όμοιαν έχει την τιμή»

🕔01/10/2016 02:03
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Δεν είναι η πρώτη φορά που καταβάλλεται προσπάθεια επιβολής μηδενιστικών αντιλήψεων γύρω από τις εθνικές και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των . Ούτε γίνεται τυχαία. Όλοι γνωρίζουν πως για τους Έλληνες ο Χριστιανισμός δεν αποτελεί απλώς το επίσημο θρήσκευμά τους, η κατά το Σύνταγμα (αλλά και βάσει των αριθμητικών δεδομένων) «επικρατούσα θρησκεία». Βρίσκεται στον πυρήνα της εθνικής τους συνείδησης, αποτελεί σταθεροποιητικό στοιχείο του Έθνους, συνδετικό κρίκο με το παρελθόν. Γνωρίζουν οι μηδενιστές πως πάντα, ιστορικά, ό,τι κι’ αν συνέβαινε στη χώρα (όπως τώρα με τα μνημόνια), υπήρχαν, έμεναν ζωντανά εκείνα τα στοιχεία (η πατρίδα, η αγάπη για την Ελευθερία, η πίστη στις αξίες της Δημοκρατίας, η πίστη στον Θεό) που κρατούσαν το Έθνος ενωμένο και στηριγμένο σε ισχυρά θεμέλια. Χρόνια τώρα καλλιεργείται η συζήτηση περί χωρισμού Κράτους και Εκκλησίας – τέτοια πρόταση είχε κατατεθεί και στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορούσε την (ματαιωθείσα) αναθεώρηση των άρθρων 3, 13, 33 και 59, που ρυθμίζουν τις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, κατοχυρώνουν το απαραβίαστο της θρησκευτικής συνείδησης, αναγνωρίζουν τις γνωστές θρησκείες, θέτουν υπό την εποπτεία της Πολιτείας τόσο την επικρατούσα θρησκεία όσο και τις άλλες γνωστές, ορίζουν τα σχετιζόμενα με τον όρκο και καθορίζουν τον τύπο του όρκου που δίνουν ο Πρόεδρος…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !