Ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών στα Δημόσια ΙΕΚ

🕔08/09/2016 01:49
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Την ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ..) για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης. Τα δημόσια ΙΕΚ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, υποβάλλουν αναλυτικό σχετικό αίτημα (ειδικότητα εκπαιδευτικών, μάθημα, διδακτικές ώρες κ.λπ.), στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η έδρα του ΔΙΕΚ, με κοινοποίηση στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για διάθεση εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης ειδικοτήτων ΔΙΕΚ της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ εισηγούνται την ολική ή μερική διάθεση των εκπαιδευτικών για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε ΔΙΕΚ στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών και τα κριτήρια τοποθετήσεων όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 16 του Π.δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουν, με βάση την εισήγηση του ΠΥΣΔΕ, στην Περι- φερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης την διάθεση των εκπαιδευτικών στα ΔΙΕΚ. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μετά από έλεγχο των…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !