Ολιγοθέσια : Ολοήμερο με 8 αιτήσεις μαθητών χωρίς προϋπόθεση εργασίας γονέων

🕔13/06/2016 00:31

Ενημέρωση από anaplirotes.daskaloi

Για όσους υπηρετούν σε ολιγοθέσια…
Με 8 μαθητών για ολοήμερο (χωρίς προϋπόθεση εργασίας γονέων) μπορεί να λειτουργήσει τη νέα χρονιά και ολοήμερο τμήμα στο σχολείο σας και να κερδίσουμε άλλη μία θέση δασκάλου στο σχολείο σας και πολλές εκατοντάδες πανελλαδικά!

Για τη λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων κάτω των 4/θέσιων (3/θέσια, 2/θέσια, 1/θέσια) είναι σε ισχύ οι με αριθμ. πρωτ. Φ12/520/61575/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ 1327/16-06-2011, τ. β’) και Φ.12/530/62626/Γ1/02-06-2011 (ΦΕΚ 1345/16-06-2011, τ. β’) Υπουργικές Αποφάσεις του ΥΠ.Π.Δ.Μ.Θ. (νυν ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης κ.τ.λ) παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργήσει το Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς τις προβλεπόμενες στις Υπουργικές Αποφάσεις προϋποθέσεις, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή Π.Ε και Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε & Δ.Ε.

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !