Οι Τροπολογίες στο σ/ν "Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις."

🕔16/10/2016 13:39

Αρ. : 696/80 11.10.2016
Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αρ. Τροπολογίας: 700/83 13.10.2016
1.

Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για θέματα μετεγγραφών Α.Ε.Ι. 2. Ρύθμιση θεμάτων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. 3. Ρύθμιση θεμάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !