Οι τίτλοι που εξασφαλίζουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

🕔06/10/2015 16:45

Οι τίτλοι που παρέχουν στους κατόχους τους παιδαγωγική και διδακτική περιγράφονται αναλυτικά στην αριθμ. 132812/Ε2/25-8-2015 υ.

α.(ΦΕΚ 1842 Β΄)

(κεφάλαιο Ε: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ)

Επισήμανση:

Κανένα πτυχίο Πληροφορικής δεν εξασφαλίζει στον κάτοχό του παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εκτός από το Πτυχίο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά ( παρ.1 του άρθρου 39, του ν. 3794/2009(ΦΕΚ 156 Α΄)

ΔΔΕ Φθιώτιδας

Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !